جمعه سیاه ، جمعه بینظیر تخفیف ها!

این فرصت تکرار نشدنی رو از دست ندید و در جمعه سیاه با تخفیف ۳۰ و ۶۰ هزار تومانی دسته چک جادویی رو تهیه کنید.

دسته چک جادویی بسته ۵ تایی

۳۰ هزار تومان تخفیف

(برای تمرین و خرید در یکسال)

دسته چک جادویی بسته ۸ تایی

۵۰ هزار تومان تخفیف